SUBSCRIBE NEWSLETTERS

Xem nhiều nhất

Cách xóa phần tử trùng lặp trong mảng

Cách xóa phần tử trùng lặp trong mảng

Ngày đăng 11/7/2020
1 phút đọc
268 lượt xem
Duclux.Com
Tác giảDucLux.Com

Có rất nhiều cách để xóa phần tử trùng lặp (duplicate) trong 1 mảng. Trong bài viết này mình nêu ra 1 số giải pháp đơn giản mà các bạn có thể áp dụng trong project của mình.

Cách 1: Sử dụng Set

const arr= [1, 2, 3, 2];
const newArray = [...new Set(arr)];
Cách này đơn giản, tuy nhiên chỉ hiệu quả với những array có phần tử là các giá trị primitive. Tứ là không hiệu quả nếu như các phần tử là array hoặc object.

Cách 2: Sử dụng reduce

 const arr = [ 1, 3, 4, 3];
const newArray = arr.reduce((unique, item) => unique.includes(item) ? unique : [...unique, item]), []);

Cách 3: Sử dụng filter

 const arr = [ 1, 3, 4, 3];
 const newArray = arr.filter((item, index, array) => i === array.indexOf(item))
Tác giả
Cùng tác giả